První opravdový úspěch slavil Bauersima v roce 1998 svou hrou Forever Godard, skutečný triumf ovšem přišel o dva roky později s norway.today.

     Novinová noticka o skupince mladých lidí, kteří se rozhodnou řešit své životní problémy skokem z útesu do vln norského fjordu, se v Bauersimově divadelním zpracování dočkala transformace do podoby nesmírně vzrušivé a sugestivní divadelní výpovědi. Bauersima nehledá a nenalézá východisko; skvělé je, jak zcela funkčně a nenásilně do svého příběhu zapojuje moderní komunikační technologie.

     Norway.today je ve všech směrech skutečně příběhem mladých o mladých a pro mladé, právem se tedy během mimořádně krátké doby po svém prvním uvedení v düsseldorfském divadle stala doslova a dopísmene hitem jevišť nejprve v německy mluvící sféře, v celé Evropě a poté i na dalších kontinentech, a tak se Igor Bauersima dostal na jeviště i v zemi, kde se narodil. Nejprve to bylo v listopadu 2002, kdy v rámci festivalu divadel německého jazyka byla uvedena původní düsseldorfská inscenace hry, na jaře následujícího roku následovala inscenace divadelního spolku Kašpar c režii Jakuba Špalka, která je na repertoáru tohoto souboru dodnes.

     Norway. today se od té doby objevila na repertoáru řady amatérských souborů, s velkým úspěchem se setkala inscenace tohoto titulu v plzeňském amatérském souboru SPODINA. Toto představení bylo v prosinci roku 2006 uvedeno i na scéně Činoherního klubu v Praze.

Mojmír Weimann


Jsme přesvědčeni, že inscenace v komorním prostředí, které umožňují bezprostřední kontakt herce a diváka jsou neoddělitelnou součástí repertoáru každého divadla, kterému záleží jak na dalším zkvalitňování herecké tvorby, tak především na co nejbezprostřednějším oslovování zvláště mladých diváků.

            Pro studiovou scénu „Na Hrádku“ připravujeme v sezóně 2007/2008 premiéru hry švýcarského autora českého původu Igora Bauersimy NORWAY.TODAY.

            Text hry pro dva mladé interprety vychází ze skutečné události. Skupina mladých lidí se rozhodla ukončit své životy skokem do moře ze skalin norského fjordu. Tento příběh se pro Igora Bauersimu stal podkladem k divadelnímu zpracování, v němž se mladá dívka, která marně hledá smysl svého života, rozhodne ukončit svůj život. Potká ještě o něco mladšího chlapce, který rovněž velmi těžce prožívá problémy svého dospívání. Oba se rozhodnou ke společné sebevraždě v Norsku Autor ovšem se nedrží věrně předlohy z reálného života. Jak příběh skončí, vám samozřejmě nebudeme nyní prozrazovat. To uvidíte sami při návštěvě představení. Prozradíme jenom tolik, že v letošní sezóně, jejímž „leitmotivem“ je propojení divadlu a filmu, má tato inscenace své speciální místo, neboť se v ní předpokládá jak přímé použití videa, tak v ní významné místo má další ze současných komunikačních prvků, internet.

            Norway.today, hru o mladých určenou především pro mladé, připravuje režisér Zdeněk Stejskal.

Mojmír Weimann

 


Igor Bauershima: NORWAY.TODAY

Norway.today je jedním z nejpozoruhodnějších dramatických děl z oblasti německého jazyka, která se v posledních letech objevila na českých jevištích. Jejím autorem je český rodák Igor Bauershima. Narodil se v roce 1964 a jako čtyřletý chlapec emigroval s rodiči do švýcarského Curychu, kde žije dodnes.

Hra NORWAY.TODAY  byla poprvé uvedena v Schauspielhausu Düsseldorf 15. listopadu 2000 v autorově režii. Krátce po své dusseldorfské premiéře se NORWAY.TODAY dostala na repertoár několika desítek divadel, a to jak v německé jazykové oblasti, tak v řadě dalších evropských zemí.

S dusseldorfskou inscenací se měli možnost seznámit i naši diváci při příležitosti  6. ročníku Festivalu divadel německého jazyka v listopadu 2001, kde se setkala s výrazným diváckým úspěchem i velmi pozitivním kritickým oceněním.

Hru přeložil do češtiny Ondřej Černý a na profesionální scéně byla poprvé uvedena  21. března 2003 Divadelním spolkem KAŠPAR v režii Jakuba Špalka. Stala se jedním z klíčových titulů tohoto souboru a je dodnes úspěšnou součástí jeho repertoáru. Byla dále uvedena v řadě ochotnických souborů, z nichž stojí za to připomenout její nastudování plzeňským souborem SPODINA. Premiéra se v režii člena činohry Divadla J.K.Tyla Jakuba Zindulky v Plzni konala 1. března 2006. Tato inscenace se rovněž setkala s mimořádným kritickým ohlasem a soubor byl s jejím představením pozván v prosinci roku 2006 k hostování do pražského Činoherního klubu. Byla rovněž pořízena její rozhlasová verze, která byla natočena v létě 2004 v brněnském studiu Českého rozhlasu s herci ostravské Scény Patra Bezruče.

Hra NORWAY.TODAY je inspirována skutečnou událostí. Skupina mladých lidí, kteří se všichni zabývali myšlenkou na sebevraždu se seznámila  prostřednictvím chatu. Všichni odjeli do Norska a skokem z útesu do mořského fjordu ukončili své životy. Novinová informace o této události se pro autora Igora Bauershimu stala podkladem k vytvoření sugestivního příběhu dvojice lidí, které sblíží společný pocit neukotvení v životě, marnosti, ztráty pocitu identity.

Na počátku hry, která začíná v podstatě v neutrálním prostředí, přichází mezi diváky Julie. Je to mladá dívka, která je odhodlána spáchat sebevraždu. Hovoří o důvodech, které ji k tomuto rozhodnutí přivedly.  Připojí  se k ní mladík August, teenager prožívající analogické pocity, ovšem oproti rozhodnuté Julii spíše se zmítající v pochybách. Rozhodnou se odcestovat do Norska a skokem ze skalního útesu řešit radikálně své problémy. Tam v zasněženém prostředí fjordu probíhá vlastní téma hry. Oba protagonisté se rozhodnou natáčet své hovory a svá jednání na videu. Vstupem videa dostává příběh další velmi zajímavou dimenzi. Divák má možnost v sugestivně a vysoce profesionálně napsaném dialogu seznámit se s duševními pochody hrdinů, kteří nás přenášejí do svého vidění problematiky současného života. Na jedné straně je celý příběh včetně jazyka laděn do podoby dnes tolik módní „coolness“ dramatiky, ovšem tato nálepka  je pouze velice prvoplánová. Bauershimovo ponoření do osudů a myšlení jeho hrdinů je daleko všestrannější a propracovanější. Velmi dobře to vystihl v jednom interview režisér plzeňského amatérského představení Jakub Zindulka, když hru, byť poněkud zjednodušeně, označil za „coolness dramatiku naruby“. A recenzent dusseldorfského představení na festivalu německého divadla v roce 2001 Vladimír Mikulka se v podobném duchu vyjádřil, že „vyznění této hry je až provokativně pozitivní“. Mimořádně sympatickým rysem hry je také neustálé programové a přitom nenásilné sepětí herců s publikem. Konec hry se odlišuje od  reálného konce skutečného příběhu a zde také hodně záleží na režijně-dramaturgickém přístupu inscenátorů, jak bude konec realizován.

Divadlo Šumperk hodlá inscenaci hry NORWAY. TODAY uvést jako součást své programové linie uvádění her studiového typu oslovujících především mladé publikum v komorním prostředí své scény na Hrádku. Inscenace zde naváže na takové tituly, jako byly v posledních dvou sezónách s velkým úspěchem uvedená česká premiéry hry Claude Confortése ZEJÍCÍ RÁNA  či inscenace  ŠVÉDSKÉHO STOLU Davida Drábka. V dlouhodobě koncipovaném repertoáru šumperského divadla by měla být dalším významným posunem v oslovování mladé divácké generace a otevíráním témat, jež jsou zejména této generaci blízká. Navíc znamená velkou tvůrčí výzvu jak pro inscenátory, tak pro oba protagonisty příběhu.

Inscenaci nastuduje režisér ZDENĚK STEJSKAL a v hlavních rolích budou účinkovat BOHDANA PAVLÍKOVÁ a ALEXANDR STANKUŠ.

Mojmír Weimann