obálka programu

středověký anonym

Kdokoli / Everyman

premiéra 28. ledna 2005

Divadlo Šumperk

 

režie Zdeněk Stejskal

překlad Pavel Drábek

scéna Zdeněk Stejskal

kostýmy Hana Slavíková a Ilja Hylas

hudba Michael Nyman (skladba Memories)

 

zvuk Petr Šimáče

světla Zdeněk Stejskal

foto Jiří Kalabis

Kdokoli - Alexandr Stankuš

Smrt - Johana Jančaříková

Přátelství, Jmění a Síla - Lucie Polišenská

Matka, Jmění a Rozum - Pavla Kubíčková

Žena, Jmění a Pět Smyslů - Karolína Bendová

Jmění a Krása - Zdeněk Štěpánek

Dobré Skutky - Jiří Tyšlic

Poznání - Simona Bojková

hlas Opovědníka - Petr Komínek

hlas Boha - Bohdana Pavlíková

hlas Zpovědi - Zdeněk Stejskal

slovo režiséra

Hra Kdokoli je středověkou církevní hrou. Hrávala se v kostelech, aby přesvědčila věřícího o nutnosti jeho víry v Boha. Nejsem církevně věřícím člověkem, přesto mne tato hra zaujala. Zaujala mě její vize, její myšlenka o umírajícím člověku, nikoli ono neustálé se obracení v Boha. Text jsme tudíž používali pouze jako prostředek k ztvárnění oné vize. Vize člověka, který se dozví, že umírá a zbývá mu jen hodina života. Co se v takovém člověku odehraje od chvíle, kdy dostane zprávu o blížící se smrti (dialog se Smrtí), až do chvíle smrti samotné? Znám případy, kdy se člověk (v naší inscenaci postava Kdokoli) v takovém případě naprosto mění - ať už k lepšímu nebo k horšímu - začne si tak uvědomovat svou minulost a začíná nést důsledky svých konání (dialog s Přátelstvím a s rodinou - Matka a Žena). Kdy si až ve chvílích naprostého zoufalství (dialog se Jměním) uvědomuje konečně sám sebe. Dojde u něj do jisté míry k určitému poznání a nalezne své pravé hodnoty života (postavy Dobré Skutky a Poznání). Díky uvědomění si sebe sama dojde u něho i k vyrovnání se se svou minulostí (výstup u Zpovědi) a snaží se odčinit, co napáchal (monolog o pokání). Řekli bychom: „Konec dobrý, všechno dobré!“, ale častokrát to není tak jednoduché. Když si člověk uvědomí sám sebe (svolání svých Pěti Smyslů, svého Rozumu, své Krásy a Síly), je nezbytné, aby si začal uvědomovat i své okolí a snažil se s ním žít v souladu. Jenže člověk je někdy tak silně zahlcen svým novým a „lepším“ životem, že nakonec zahltí sám sebe (obraz získání posledního pomazání). Zahltí se sám sebou do takové míry, že vidí už jen a jen sebe a zapomíná - v horším případě přímo útočí - na své nejvěrnější (zapomenutí na Dobré Skutky a opětovného zmizení Poznání). Pokud u něj něco takového nastane, uvědomí si to onen dotyčný až v poslední minutě svého života. Ve chvílí, kdy na něj sáhne ta „zubatá“. Zda to však už není pozdě necháváme na vás, naši diváci. V této inscenaci náš Kdokoli pochopí a smířen sám se sebou a s okolním světem umírá. (ZS)

foto 01

 

foto 02

 

foto 03

Johana Jančaříková

foto 04

 

foto 05

Johana Jančaříková, Alexandr Stankuš

foto 06

 

foto 07

 

foto 08

 

foto 09

Lucie Polišenská, Alexandr Stankuš

foto 10

 

foto 11

Johana Jančaříková, Pavla Kubíčková, Karolína Bendová, Alexandr Stankuš

foto 12

 

foto 13

 

foto 14

 

foto 15

Alexandr Stankuš, Johana Jančaříková

foto 16

 

foto 17

 

foto 18

 

foto 19

 

foto 20

 

foto 21

Jiří Tyšlič, Alexandr Stankuš

foto 22

 

foto 23

 

foto 24

 

foto 25

Jiří Tyšlič, Alexandr Stankuš, Simona Bojková

foto 26

 

foto 27

 

foto 28

 

foto 29

Johana Jančaříková

foto 30

Johana Jančaříková, Jiří Tyšlic

foto 31

Jiří Tyšlic, Simona Bojková

foto 32

Alexandr Stankuš, Jiří Tyšlic

foto 33

 

foto 34

 

foto 35

 

foto 36

 

foto 37

Alexandr Stankuš, Zdeněk Štepánek, Pavla Kubíčková, Karolína Bendová

foto 38

 

foto 39

 

foto 40

 

foto 41

Simona Bojková, Jiří Tyšlic

foto 42

Alexandr Stakuš, Johana Jančaříková

foto 43

 

foto 44

Zdeněk Štěpánek, Alexandr Stankuš

foto 45

Lucie Polišenská, Alexandr Stankuš

foto 46

 

foto 47

Simona Bojková, Jiří Tyšlic, Alexandr Stankuš

foto 48

Simona Bojková, Jiří Tyšlic, Alexandr Stankuš, Johana Jančaříková

foto 49

Hana Slavíková, Zdeněk Stejskal, Lucie Polišenská, Johana Jančaříková

foto 50