obálka programu

ročníkové představení

Divadelní dialogy

premiéra červen 1999

Divadlo „M“ Duchcov

 

režie Miroslav Moravec

herectví Miroslav Moravec a Marie Petrovská

jevištní řeč a umělecký přednes Eva Roubíková - Klánová

základy dramaturgie Kateřina Fixová

dějiny divadla Ilja Bureš

jevištní pohyb Alice Kovářová a Karel Basák

 

foto 01

Miroslav Moravec - zkouška

foto 02

Dialog robotů z R.U.R.
Zdeněk Stejskal, Alndrea Krsková

foto 03

závěrečný monolog Merkucia

foto 04

horní řada: Petr Čulík (průvodce dějem - absolvent minulé školy), Veronika Rubášová, Olga Pathouská, Petr Nacke, Jiří Šolc, Marie Kuzbová, Iva Šimková
prostřední řada: Dan Ako, Klára Svobodová, Lucie Matysová, Miroslav Moravec, Marcela Nitschová, Radka Térová, Zdeněk Stejskal, Lenka Hanušová
spodní řada: Štěpánka Minarová, ??? (odešel 1999), Zora Pištěcká, Michaela Dufková, ??? (odešla 1999), Andrea Krsková, Lenka Landrová, Pavla Chramostová

foto 05