obálka programu

Jaroslav Vrchlický - Karel Brabec - Jiří Svoboda

Noc na Karlštejně

premiéra 3. listopadu 2001

Severomoravské divadlo Šumperk

 

režie Jiří Měřínský

úprava Marie Procházková a Bedřich Jansa

scéna Vladimír Šrámek

kostýmy Eliška Zapletalová

hudební nahrávka Pavel Glogar

pohybová spolupráce Jiří hrubý

korepetice Darek Král

šermy Petr Nůsek

 

inspicient a nápověda Lenka Tůmová

hudební nahrávka Pavel Glogar

foto Eva Vychodilová

Karel IV. - Petr Král

Alžběta - Bohdana Pavlíková

vévoda Štěpán - Vladimír T. Gottwald

král Petr - Jiří Konečný

Arnošt z Pardubic - Stanislav Waniek

Ješek z Vartenberka - Petr Jeřábek

Alena - Markéta Heidenreichová

Pešek Hlavně - Petr Sutorý, převžetí Zdeněk Stejskal

paní Ofka - Jaroslava Vysloužilová

1. dvorní dáma - Anna Bazgerová

2. dvorní dáma - Lucie Štorková

3. dvorní dáma - Klára Holubová

Strážný - Zdeněk Stejskal

Zbrojnoši - Petr Komínek, Robert Singer, Jaromír Pavlas a Jiří Hlupý

foto 01

Zdeněk Stejskal, Petr Komínek, Robert Siger, Jiří Hlupý, Jaromír Pavlas
Jaroslava Vysloužilová, Jiří Konečný, Vladimír T. Gottwald,
Stanislav Waniek, Petr Král, Bohdana Pavlíková, Petr Jeřábek, Anna Bazgerová
Petr Sutorý, Markéta Heidenreichová, Lucie Štorková, Klára Holubová

foto 02