obálka programu

Vladimír Renčín - Jindřich Brabec - Hana Čiháková

Nejkrásnější válka

premiéra 11. ledna 2003

Divadlo Šumperk

 

režie Jiří Měřínský

scéna Vladimír Šrámek

kostýmy Růžena Švecová

choreografie Libuše Králová

korepetice Darek Král

 

inspicient a nápověda Hana Vonzino a Zdeněk Stejskal

foto Jiří Kalabis

Radní - Petr Jeřábek

Thukid - Jiří Konečný

Lukianos - Zdeněk Stejskal

Heybalides - Vladimír T. Gottwald

Julián - Petr Komínek

Damianos - Gustav Hašek

Valerios - Miroslav Jílek ml.

Cecilios - Jaromír Pavlas

Filokomos - Robert Singer

Vydridos - Alexandr Stankuš alt. Radim Bíza

Phoebé - Olga Kaštická

Lysistrata - Lucie Štorková

Myrtyla - Bohdana Pavlíková

Andria - Markéta Heidenreichová

Erodiké - Eva Vlčková alt. Barbora Smykalová alt. Simona Bojková

Xavérie - Hana Vonzino

Kalonika - Lucie Polišenská alt. Johana Jančaříková alt. Lenka Macková

děti - Zuzana Bartošová alt. Nikola Koukolská alt. Hana Kováčková alt. Martina Maixnerová alt. Dominika Papuková alt. Denisa Pažitková alt. Klára Svačková alt. Milena Škurková alt. Romana Vícenecová

foto 01

Petr Komínek, Markéta Heidenreichová, Gustav Hašek,
Zdeněk Stejskal, Robert Singer, Miroslav Jílek ml.

foto 02

Zdeněk Stejskal, Lucie Štorková

foto 03

Lucie Štorková, Zdeněk Stejskal

foto 04

Zdeněk Stejskal, Lucie Štorková

foto 05