zpět na úvodní stránku

UPOZORNĚNÍ

Čtení následujících textů (jakož i samotné napsání a zveřejnění) způsobuje devalvaci literárního slova. Záměrem textu není ani pobavit, ani duševně obohatit čtenáře. Záměrem textu není vytvořit hodnotné literární dílo, co přetrvá generace. Záměrem není nic, než ukojit ego autora. Čtením se tak přímo podílíte na boření základního principu literatury, kterého si autor navzory počítání velmi váží.